VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần truyền thông Thiên Lộc được xây dựng bởi các thành viên đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất phim và các dự án truyền thông, đã tốt nghiệp các trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Học viện báo chí, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, học viện Quốc tế Mỹ thuật đa phương tiện FPT – Arena và làm việc tại các Đài truyền hình.

Xem thêm

PHÁT TRIỂN CÁC NỀN TẢNG SỐ

Cung cấp các chương trình trực tuyến,
các website, app

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Xây dựng kế hoạch truyền thông dài hạn
cho các công ty

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức các chương trình event, sự kiện
quy mô quốc gia

SÁNG TẠO Ý TƯỞNG

Sáng tạo ý tưởng cho các chương trình
truyền hình

SẢN XUẤT HÌNH ẢNH

Sản xuất TVC quảng cáo, phim giới thiệu
doanh nghiệp, phim tài liệu phóng sự

SẢN XUẤT TVC

Sản xuất TVC quảng cáo, phim giới thiệu
doanh nghiệp, phim tài liệu phóng sự