Cố vấn chiến lược

Ngày nay nhiều doanh nghiệp nhận thấy rằng họ không còn hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Nhân khẩu học đã thay đổi và việc áp dụng hàng loạt các công nghệ kỹ thuật số mới có nghĩa là những kỳ vọng của khách hàng đã thay đổi và sự trung thành với thương hiệu đã giảm. Phương pháp tiếp cận cũ không còn hiệu quả. Để thành công trong thị trường ngày nay, các doanh nghiệp phải mô phỏng lại các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mà họ cung cấp cho người tiêu dùng và chuyển sang kinh doanh dựa trên khách hàng bằng cách chuyển đổi kỹ thuật số.

Đội chuyên gia tư vấn khách hàng của Thiên Lộc có thể giúp bạn hiểu khách hàng cần gì – và thay đổi cách mang lại giá trị cho công ty của bạn.

Với nền tảng kiến thức sâu rộng cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông – quảng bá, Thiên Lộc sẽ mang tới những tư vấn chuyên sâu cũng như xây dựng một kế hoạch tổng thể mang tính chiến lược cho doanh nghiệp và tổ chức. Trong đó, chúng tôi cung cấp các giải pháp:

Nghiên cứu thị trường

Tư vấn chính sách

Tư vấn quản lý

Xây dưng kế hoạch thay đổi thương hiệu