Công nghệ video – Thực tế ảo

Công nghệ video – thực tế ảo mang mục đích đem lại cho người xem những trải nghiệm thực tế nhất – như đang ở chính trong không gian đó. Qua đó, các doanh nghiệp và tổ chức tiếp cận đối tượng mục tiêu thông qua những tương tác và trải nghiệm trực tiếp.

Trong dịch vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nâng cao trải nghiệm khán giả thông qua công nghệ tương tác, phát sóng, AV, công nghệ thực tế ảo và các công nghệ không gian đa chiều. Sự tương tác sẽ đa dạng hóa trải nghiệm trong việc quảng bá và truyền thông các dịch vụ của bạn. Các dịch vụ bảo gồm:

Phát triển công nghệ 3D

Phát triển công nghệ video tương tác

Phát triển trải nghiệm thực tế ảo